Hoofdmenu

Bedrijfsschade

Veel ondernemers realiseren zich niet dat door een flinke brand- of waterschade niet alleen materiele schade ontstaat, maar ook gevolgschade. De bedrijfsactiviteiten kunnen geheel stil komen te liggen met als gevolg minder omzet en winst. De vaste lasten lopen door, de bedrijfsschade verzekering biedt hiervoor een oplossing.